O mně
ŽIVOTOPIS

Jsem lékař, záchranář, vlastenec, bývalý voják a otec šesti dětí. Zkušenosti jsem získal ve vysokých vojenských i civilních funkcích a téměř 30letou lékařskou praxí v Česku i zahraničí.

Narodil jsem se v prosinci 1966 v Přerově, kde jsem vystudoval Gymnázium Jakuba Škody. Po maturitě jsem nastoupil jako posluchač Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou jsem úspěšně absolvoval v roce 1991, a kromě titulu doktora medicíny získal také hodnost nadporučíka. V roce 1994 jsem složil atestaci ze všeobecného praktického lékařství.

V kapitánské hodnosti jsem jako náčelník Posádkové ošetřovny řídil zdravotnické zabezpečení výcviku veškerých druhů vojsk ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde jsem tak získal většinu svých praktických znalostí z vševojskové přípravy, ale uplatnil také v plném rozsahu své teoretické znalosti v urgentní medicíně. Během služby ve Vojenském výcvikovém prostoru jsem také absolvoval své první zahraniční mise AČR v Bosně a Hercegovině v letech 1998 - 1999.

Po návratu ze zahraničí jsem byl ustanoven do funkce zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby v Hradci Králové a v roce 2001 jsem byl pak převelen k Sekci vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR, kde jsem pracoval jako zástupce náčelníka odboru výstavby vojenského zdravotnictví. Odtud jsem byl v roce 2002 vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině.

Po návratu z Kosova jsem se následkem osobních zkušeností a postřehů již nemohl dále ztotožnit s praktikami NATO a jeho "leaderů" a na vlastní žádost jsem činnost na GŠ AČR ukončil. Byl jsem převelen na odbornou lékařskou funkci v Centru biologické ochrany v Těchoníně a po skončení závazku jsem armádu opustil.

Od roku 1999 do roku 2006 jsem vykonával funkce s plánovanou hodností plukovník. Po celou dobu své vojenské kariéry jsem se zároveń aktivně věnoval práci lékaře-záchranáře a všeobecného praktického lékaře.

Po odchodu z armády v roce 2006 jsem se potom stal ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kterou jsem vybudoval, a v roce 2010 jsem se potom jako lékař ZZS Olomouckého kraje vrátil do Rokytnice u Přerova, svého rodiště. Zde žiji a pracuji jako lékař v oboru urgentní medicíny dosud. Působím tu také jako zastupitel obce.

Na sklonku roku 2014 jsem se dostal ve známost svým otevřeným dopisem Ministru obrany ČR, kde jsem odsoudil politiku USA, Západu a NATO a označil tuto organizaci za zločineckou, což také v mnoha publikačních pracech opakovaně dokazuji. Jako velitel iniciativy Národní domobrany působím jako opozice současné vládní politiky, která vede naši zemi k destabilizaci a k nebezpečí války, zejména pak ignorací mnoha bezpečnostních rizik.

Jsem podruhé ženatý, mám pět dcer a jednoho syna.

Váš Marek Obrtel