O mně
ŽIVOTOPIS

Jsem lékař, záchranář, vlastenec, bývalý voják a otec šesti dětí. Zkušenosti jsem získal ve vysokých vojenských i civilních funkcích a téměř 30letou lékařskou praxí v Česku i zahraničí.

Narodil jsem se v prosinci 1966 v Přerově, kde jsem vystudoval Gymnázium Jakuba Škody. Po maturitě jsem nastoupil jako posluchač Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou jsem úspěšně absolvoval v roce 1991, a kromě titulu doktora medicíny získal také hodnost nadporučíka. V roce 1994 jsem složil atestaci ze všeobecného praktického lékařství.

V kapitánské hodnosti jsem jako náčelník Posádkové ošetřovny řídil zdravotnické zabezpečení výcviku veškerých druhů vojsk ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde jsem tak získal většinu svých praktických znalostí z vševojskové přípravy, ale uplatnil také v plném rozsahu své teoretické znalosti v urgentní medicíně. Během služby ve Vojenském výcvikovém prostoru jsem také absolvoval své první zahraniční mise AČR v Bosně a Hercegovině v letech 1998 - 1999.

Po návratu ze zahraničí jsem byl ustanoven do funkce zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby v Hradci Králové a v roce 2001 jsem byl pak převelen k Sekci vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR, kde jsem pracoval jako zástupce náčelníka odboru výstavby vojenského zdravotnictví. Odtud jsem byl v roce 2002 vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině.

Po návratu z Kosova jsem se následkem osobních zkušeností a postřehů již nemohl dále ztotožnit s praktikami NATO a jeho "leaderů" a na vlastní žádost jsem činnost na GŠ AČR ukončil. Byl jsem převelen na odbornou lékařskou funkci v Centru biologické ochrany v Těchoníně a po skončení závazku jsem armádu opustil.

Od roku 1999 do roku 2006 jsem vykonával funkce s plánovanou hodností plukovník. Po celou dobu své vojenské kariéry jsem se zároveń aktivně věnoval práci lékaře-záchranáře a všeobecného praktického lékaře.

Po odchodu z armády v roce 2006 jsem se potom stal ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kterou jsem vybudoval, a v roce 2010 jsem se potom jako lékař ZZS Olomouckého kraje vrátil do svého rodiště u Přerova. Zde žiji a pracuji jako lékař v oboru urgentní medicíny dosud.

Na sklonku roku 2014 jsem se dostal ve známost svým otevřeným dopisem Ministru obrany ČR, kde jsem odsoudil politiku USA, Západu a NATO a označil tuto organizaci za zločineckou, což také v mnoha publikačních pracech opakovaně dokazuji. Jako velitel iniciativy Národní domobrany působím jako opozice současné vládní politiky, která vede naši zemi k destabilizaci a k nebezpečí války, zejména pak ignorací mnoha bezpečnostních rizik.

Jsem podruhé ženatý, mám pět dcer a jednoho syna.

Marek Obrtel