Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic

09.10.2018

Vážení voliči, příznivci, přátelé a kamarádi. Tak to mám(e) za sebou a já bych Vám chtěl všem, kteří jste mne volili, podporovali jste mne, pomáhali jste mi, ať už radou nebo činy, co nejsrdečněji poděkovat. Nejen za Vaše hlasy, ale také za to, že jste museli prokázat i notnou dávku aktivity, abyste si o mně něco zjistili, také o mých názorech a postojích, protože nejsem bývalý senátor či velký politik, nejsem příslušník velké politické (parlamentní) strany, neměl jsem billboardy na všech sloupcích, ani velké volební štáby. O to cennější jsou pro mne Vaše hlasy, protože vím, že patřily opravdu MNĚ a to je moc hezký pocit :-) Ještě jednou děkuji!


Celý ten předvolební boj byl pro mne také velikou životní zkušeností. Již několik let se snažím poukazovat na nešvary a narůstající zlo soudobé společnosti, které se nás dotýká a zejména teprve bude dotýkat jak v rámci naší vlasti, tak v mezinárodním měřítku. Snažím se s tím také něco dělat. Jednak osobně a pak také probudit v lidech zájem o věci kolem nich, které ovlivní budoucí generace našich dětí a vnuků, ale i nás samotné. Poprve jsem se však pokusil po velmi dlouhé a zralé úvaze vstoupit na politické kolbiště. A odtud bych Vám chtěl přinést pár bezprostředních poznatků z prvního kola senátních voleb.

1. Primárně se zdá, že většina voličů stále není ochotna orientovat se podle programových tezí, ale spíše podle tváří na billboardech a mainstreamové setrvačnosti. Výjimkou, potvrzující pravidlo, je neúspěch Petra Michka.

2. I proto se zásadním způsobem projevila dostupnost finančních zdrojů a tedy nesrovnatelné vstupní podmínky kandidátů, za nimiž stojí velké etablované strany.

3. V neposlední řadě musím bohužel konstatovat, že byli (a to celostátně a rovněž v komunálu) úspěšní kandidáti stran, které to s naší zemí vůbec nemyslí dobře a pro něž je vlastenectví a národní zájem prázdným pojmem. V souhrnu lze říci, že konceptuální válka o Čechy a Moravu je spuštěna, na obzoru či již na prahu stojí "Novum Ordo - NWO" a tři hlavy hydry! Národ chce více NATO, více Bruselu a více Sudet! 

Co říci závěrem. Každý člověk samozřejmě kandiduje s tím, že chce uspět, na druhou stranu jsem si byl vědom reálných možností a snažil se dohnat výše zmíněný handicap pílí a silou svých podložených argumentů. Nepovedlo se. Za svůj výsledek se však rozhodně nestydím a jsem si jist, že předvolební kampaň přispěla alespoň k tomu, aby lidé zaznamenali a seznámili se také s jiným úhlem pohledu a jinou rovinou vnímání současného stavu společnosti a rizik, která do budoucna přináší, protože jak známo: "Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic". 


KOHO VOLIT ve druhém kole senátních voleb v prostějovském volebním obvodu č. 62 ?

V návaznosti na předchozí poděkování bych Vám, voličům, kteří jste mi dali svůj hlas, chtěl ještě sdělit svůj názor a dát Vám doporučení do druhého kola voleb do Senátu v prostějovském obvodu. Předpokládám, že jste mne volili pro moje názory a postoje, proto Vám chci doporučit takovou volbu, která co nejvíce respektuje hodnoty, za kterými stojím a principy, které hájím.

Takovou volbou je pro druhé kolo senátních voleb v našem obvodu - MUDr. Jitka CHALÁNKOVÁ, nezávislá kandidátka s číslem 2.

Není tomu tak proto, že Jitka Chalánková je lékařkou jako já :-). Není tomu tak ani proto, že bychom se jakkoliv dříve znali natož spolupracovali, opak byl pravdou.
Ještě dnešního rána jsem si nebyl jistý, jak odpovídat na četné dotazy právě tohoto typu, koho tedy svým voličům doporučit, protože k oběma kandidátkám jsem měl své výhrady. Co je však jisté a co byste měli vědět!

S Boženou Sekaninovou (jakkoliv se můžeme zdráhat toto personifikovat) volíme tvrdě promigrační a patologicky proevropskou ČSSD (nyní Hamáčkovskou), otevřenou všem sociálně patologickým jevům, které se na nás ze všech stran z EU valí. Hamáček se pravděpodobně chystá jaksi "obejít Sněmovnu" ve věci schvalování Evropské směrnice k držení a nošení zbraní, ale co je jisté, schvaluje také Globální pakt OSN o migraci a další podobné zvrhlosti.

S Jitkou Chalánkovou jsme se včera v pondělí v poledne po předchozí domluvě sešli, abychom si vyříkali zásadní otázky týkající se především její minulosti v TOP09, jejíž řady pro názorové neshody opustila a nyní působí jako nezávislá kandidátka. Jakkoliv je můj názor na členství v TOP09 a podobných antinárodoveckých stranách (a to i bývalé členství) velmi vyhraněný a kritický, jedno je téměř jisté.

Jitka Chalánková dnes zastupuje názory, které dle svého jednoznačného prohlášení podpoří a které potřebujeme prosadit (anebo alespoň ty patologické v oblasti občanských svobod zablokovat). Týká se novely Ústavního zákona na právo držení a nošení zbraní, podpory tradiční rodiny a zabránění zavádění tzv. "norských praktik" do legislativy stran v péči o děti a v dalších konkrétních oblastech. Jako s nezávislou kandidátkou s ní bude i možnost diskuze a komunikace nad jednotlivými problémy, což přislíbila.
Dohodli jsme se i na dílčí spolupráci v oblasti zvyšování obranyschopnosti naší země.

Moje doporučení tedy zní: ze dvou kandidátek pro druhé kolo volte Jitku Chalánkovou.

Váš Marek Obrtel