Z lékaře a vojáka senátorem??

17.09.2018

Jaké jsou to důvody, které člověka přinutí opustit práci, kterou miluje, a stát se senátorem? O tyto myšlenky bych se dnes s vámi rád podělil. V mém případě rozhodně nejde o vyhoření, či prostou nechuť pracovat a pokusit se užívat si výhodné "trafiky", jak je Senát veřejností často nazýván.

Ve válkou postižených zemích jsem poznal, jakou cenu má mír. Viděl jsem umírat dospělé i děti na následky války. Viděl jsem chudobu a utrpení lidí bez domova, bez zázemí, ale hlavně bez naděje, že se jejich situace zlepší a život se navrátí do normálu, přestože jim to "někdo" sliboval a přesvědčoval je, že jim na svých letadlech a tancích přiváží svobodu, demokracii a bojuje za jejich lidská práva. My máme zatím štěstí. Žijeme v míru a máme co jíst. Děti mohou chodit do školy a funguje zdravotnictví. Nic z toho ti lidé "tam" nemají. 


O čem se nesmí mluvit

Pochopil jsem však zároveň, proč tyto války vznikají a kdo z nich má prospěch. A utvrdil jsem se v tom, že taková válka se nevyhne ani naší vlasti, bude-li to v zájmu kriminální finanční oligarchie globalistů. To se veřejnosti neříká. Ale já jsem si to nemohl nechat pro sebe, a tak jsem se před čtyřmi roky neplánovaně ocitl na "politické scéně". 

Aby se věci pohnuly, je potřeba o nich začít mluvit a iniciovat legislativní změny ve prospěch národa a občanů naší vlasti. A takové změny se dělají v Parlamentu (jenže se o nich prozatím moc nemluví). Podle Článku 1 Ústavy ČR jsme suverénním státem, což ale záhy v Článcích 10 popíráme a podřizujeme se mezinárodním zájmům! My bychom si však měli přát, abychom tím suverénním státem opravdu byli. Abychom zvládali nejen život v blahobytu, ale také za situace, kdy nás postihne krize. Potravinová, energetická, globální ekonomická či ta migrační, a jednotlivé země se budou soustředit na zajištění vlastních podmínek pro přežití. 


Co naší zemi pomůže?

Suverénním může být jen takový stát, který se dokáže většině rizik účinně bránit. To naše země nyní neumí. Aby se jím stala, je třeba mimo jiné dobře vychovat nové generace dětí v tradičních, dobře fungujících rodinách a postavit je do života. Postarat se efektivně o zdraví občanů, kteří pak budou schopni svou zemi ubránit. A právě toto jsou má hlavní témata, která chci řešit a prostřednictvím legislativních kroků iniciovat změny k jejich nápravě, protože současný stav není dobrý. Chci obnovit obranyschopnost naší země a umět ji zaplatit. Chci vrátit zdravotnictví pacientům tak, aby to stát rovněž dokázal ufinancovat. A přeji si, aby v tradičních rodinách vyrůstal dostatečný počet spokojených dětí, které se jednou postaví do života, zajistí klidné stáří svým rodičům a s kladným vztahem ke své zemi budou připraveni k obraně vlasti!

Zdroj: Prostějovský večerník