Smyslem mé kandidatury není užít si senátní „trafiky“, ale nastolit v Senátu nová a velmi podstatná témata

22.09.2018

Co si myslím o Senátu a jak vidím své šance? Nehodlám se trápit pocitem, že bojuji s neporazitelnými parlamentními stranami. Do voleb jdu s jasnými tématy, která jsou aktuální a lidem velmi blízká.

Jaký je podle vás význam Senátu ČR?

Já se netajím tím, že jsem v rámci existující zastupitelské demokracie příznivcem jednokomorového Parlamentu, a to ještě se Sněmovnou o 101 křeslech. Na druhé straně ale v tuto chvíli Senát máme, i v něm se samozřejmě rozhoduje o podobě zákonů naší země a chceme-li prosadit některé své názory, případně iniciovat změny našeho politického a právního systému, nelze to udělat nikde jinde než v Parlamentu. Takzvané tradiční (myšleno "velké") politické strany se dokonale postaraly o to, aby jejich impérium ve Sněmovně bylo téměř nedobytné z hlediska volebního zákona a možností menších politických stran proniknout do Sněmovny, a navíc vytrvale šíří klišé, že volit menší strany se nevyplatí, protože to nemá žádný smysl. A tak "má smysl" vytrvale volit ty strany, které již desítky let prokazují, že centrum jejich zájmu je zcela mimo území ČR a jejích občanů. Navíc se vzájemnou interakcí dostaly do tzv. "slibových pastí" ve snaze poskytnout neuvěřitelné a nesmyslné předvolební úlitby voličům, ze kterých již téměř není možnosti návratu.

Z tohoto pohledu je Senát skutečnou příležitostí ukázat, že existuje politický subjekt, který je schopen a má zájem (jakkoliv to má a měl by to v případě zvolení velmi obtížné) změnit kurz současné politiky směrem k obraně národních zájmů a prosperitě naší země, nikoliv nadnárodních korporací, které zcela ovládají například Evropskou unii. Já věřím, že volby do Senátu nejsou až tak úplně o politických stranách, ale také o lidech, kteří se rozhodli kandidovat a o kterých si mohu zpětně zjistit, jak žili, co psali, říkali a dělali například deset a více let zpátky a co je ve skutečnosti vede k tomu, aby usedli do senátního křesla.


Co podle vašeho hodnocení přinesli senátoři za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko pro tento obvod v minulosti?

Já za sebe musím říci, že o žádné "přelomové" věci nevím. Také jsem práci jednotlivých senátorů v rámci obvodů nikdy nezkoumal. Jednak jsem si od nich v tomto směru nic nesliboval a také je pravdou, že senátor je především zákonodárcem, nikoliv komunálním politikem. Je naprosto samozřejmé, že úzká spolupráce s radnicemi obcí a měst je neoddiskutovatelná, ale senátor může přispět radou, vhodným realizačním subjektem některé z akcí, zprostředkováním kontaktů a informací, ale "sláva a místo na piedestalu" patří nakonec jednoznačně komunálním politikům.

Co jsem však na druhou stranu vždy sledoval pečlivě a v posledních letech dokonce programově, byl způsob hlasování a předchozího vyjadřování se k jednotlivým důležitým událostem a stěžejním momentům v životě naší vlasti a jejich občanů. Také proto se dnes "nestačím divit", zejména pravidelně v období před volbami, kolik máme v politice vlastenců a jak mají mnozí trvale na paměti dobro a šťastnou budoucnost národa. Tak jako já si jistě doplním své znalosti o konkrétních počinech a úspěších předchozích senátorů a komunálních politiků, měli by se i voliči zajímat o dlouhodobou minulost jednotlivých kandidátů.


Co byste jako první udělal coby senátor či senátorka v případě volebního úspěchu?

Nemohu stejně jako nově zvolený prezident ČR říci, že jako první pojedu na Slovensko, takže bych zcela jistě poděkoval svým voličům za jejich důvěru, kterou nezklamu, protože jsem již mnohokrát v životě prokázal, že jsem ve svých názorech pevný a neuplatitelný a neohýbám hřbet, pokud jsem nucen k nepravostem a bezpráví.

Následně bych se od první chvíle pustil do práce, protože smyslem mé kandidatury není užít si senátní "trafiky", jak mnozí Senát nazývají, ale nastolit v Senátu nová a velmi podstatná, dosud neřešená témata z našeho každodenního života. Samozřejmě také iniciovat debatu o legislativních změnách na tato témata, která znáte z mých letáčků a novinových článků.


Koho v senátních volbách tipujete do finále, tedy do druhého kola a jak vidíte své vlastní šance?

Mne by naopak zajímalo, jakou odpověď ode mne očekáváte, poznamenávám se smíchem... Já netipuju a nenechávám se unášet na vlně euforie ze snadného vítězství, ale také se nehodlám trápit pocitem, že bojuji s těmi "velkými a tradičními", neporazitelnými parlamentními stranami, které mají nesrovnatelně lepší výchozí podmínky a možnosti. Tak to prostě je a s tím jsem do toho šel. Já věřím tomu, že lidé ocení mé znalosti a osobní zkušenosti, nekontroverzní minulost, názorovou konzistenci a také pohnutky, které mne do senátních voleb přivedly.

Zdroj: Prostějovský večerník