Máte slovo s Michaelou Jílkovou: Ohrožuje Rusko naši demokracii?

13.11.2018

Moderátorka Michaela Jílková diskutuje společně se svými hosty o napjaté mezinárodní situaci a vlivu Ruské federace na demokracii v Česku. Spolu se mnou v pořadu České televize hovořili: Cyril Svoboda - bývalý ministr zahraničí a vnitra, Libor Dvořák - rusista, komentátor Českého rozhlasu, Alexej Kelin - historik, zástupce ruské menšiny ve vládní radě pro národnostní menšiny, Jiří Dolejš - místopředseda KSČM, Jaroslav Bašta - bývalý velvyslanec v Rusku a další. 

Záznam pořadu najdete zde: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/218411030520015/

Níže zodpovídám otázky od dramaturga pořadu.

1. Souhlasíte s názorem prezidenta Miloše Zemana, že když my nepůjdeme do Afghánistánu, půjde on k nám?

Konkrétně tento názor Miloše Zemana neznám a nevím, kde jej vyslovil, ale vím, že o zahraničních misích mluví pozitivně a doporučuje v nich za Českou republiku vytrvat a s tímto jeho názorem samozřejmě nesouhlasím. Pokud vyslovil tvrzení, které uvádíte, je to hloupost a OPAK je pravdou. S řadou jeho názorů naopak bytostně souzním, ale s tímto tedy zcela jistě ne.


2. Je účast českých vojáků v zahraničních misích nutná?

Jednoznačně NE, máme-li na mysli zahraniční mise dneška. Tak, jak je známe nyní a za podmínek, jak probíhají nyní. Účast AČR v těchto misích je z mnoha podložených důvodů naopak zcela nežádoucí.


3. Jaké jsou největší bezpečnostní hrozby současnosti?

V současnosti je to jakási komplexní multihrozba, kdy jednotlivé její součásti spolu souvisí, jedna z druhé vychází a vzájemně na sebe navazují a kumulují se. Globální ekonomická krize Západu a USA, jakož i naprostá morálně-sociální krize západní civilizace vyvolává agresi vůči Rusku a dalším zemím, které se nechtějí podrobit diktátu zmírajícího hegemona, rozvrací systém tradičních evropských hodnot, mimo jiné rodiny, národovectví a vlastenectví, ohrožuje Evropu a celý svět vypuknutím globálního vojenského konfliktu nebo minimálně sérií občanských válek v Evropě, ale i v USA. S tím souvisí riziko migrační krize ve formě islamizace Evropy a probuzení spících islámsko-radikálních buněk na území států Evropy. Celou situaci jen dokresluje možná krize energetická či potravinová, vycházejíce z dříve řečeného. Atd....


4. Bojují naši vojáci daleko za hranicemi za naši bezpečnost nebo jde jen o gesto spojencům a zbytečný risk s mladými životy?

Vojáci bojují daleko od domova za cizí zájmy nadnárodních korporací a naplňují podstatu tvrdého korporátního fašismu se všemi důsledky, včetně zhoršení bezpečnostní situace naší země přitahováním pozornosti radikálních islamistických skupin a organizací. Mimo jiné páchají tímto způsobem mezinárodní zločiny pod hlavičkou NATO, které je samo o sobě zločineckou organizací v plném rozsahu již minimálně od roku 1999.

5. V Afghánistánu jsme ztratili již 14 vojáků. Má se z něj stát český Vietnam?

Afghánistán se již "naťáckým Vietnamem" dávno stal, tedy i českým. A tento výsledek šlo tušit od samého začátku této operace s vykonstruovanými důvody k napadení této země.

6. Máme dál plnit koaliční závazky k NATO nebo bychom měli raději své jednotky stáhnout?

Za prvé neexistují žádné koaliční závazky k NATO v tomto smyslu, pouze nucená podpora korporátního fašismu, pro který je NATO zástěrkou a tedy - jednoznačné stažení jednotek, z mnoha hmatatelných důvodů.


7. Co by to udělalo s naší bezpečností?

Teď už odpověď není tak jednoznačná, po diletantských krocích naší generality a politické reprezentace. Ještě několik měsíců zpátky by to naši bezpečnost ukotvilo. Tedy posílilo, zmírnily by se tehdy budoucí a nyní již i současné hrozby.

8. Přispívají mise k naší pověsti jedné z nejbezpečnějších zemí na světě nebo naši bezpečnost naopak ohrožují?

Naši bezpečnost, zvláště v posledních měsících, výrazně ohrožují!!!

9. Kdybychom vystoupili z NATO a měli zajistit naši obranu, co by to bylo za řešení?

Znovuobnovení obranyschopnosti naší země na principu armády domobraneckého typu podle například švýcarského vzoru (finanční, personální a materiálně-technické důvody, také skokové navýšení obranné kapacity naší země) a vybudování systému středoevropské kolektivní bezpečnosti na bázi zemí V4+.

10. Která otázka vám zde chybí a chtěl byste o ní diskutovat??

Jak se zbavit užitečných idiotů, zkorumpovaných zaprodanců a vlastizrádců, ženoucích naši zemi do záhuby a nastolit politiku "zdravého selského rozumu" bez zbytečných ztrát......

Uspokojivou odpověď však zatím neznám.... :-)